பதினெட்டு அபிசேகங்களும் அதன் பயன்களும்

எந்த பொருட்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்தால் என்ன பயன் பெறலாம் என்று நாம் பார்ப்போம்….

இது எந்த கடவுளுக்கு செய்தாலும் அதன் பயன் நம்மையும் நமது குடும்பத்தாரையும் வந்து சேரும்..

தீர்த்த அபிஷேகம் – மனசுத்தம்

எண்ணெய் – பக்தி

நெல்லிப்பொடி – நோய் நிவாரண்ம்

பால் அபிஷேகம் – சாந்தம்

மஞ்சள் பொடி – மங்கலம்

தயிர் – உடல் நலம்

நெய் – நல்வாழ்வு

பன்னீர் – புகழ்

நாட்டு சர்க்கரை – சோதிடம்

விபூதி – ஞானம்

சந்தனம் – சொர்க்க லோகம்

தேன் – குரல் வளமை, ஆயுள்

பழச்சாறு – ஜனவசீகரம்

பஞ்சாமிர்தம் – நீண்ட ஆயுள்

பஞ்ச கவ்யம் – பாவம் நீக்கல்

இளநீர் – புத்திரப் பேறு

அன்னம் – அரசு உதவி

மாப்பொடி – குபேர சம்பத்து

பஞ்ச கவ்யம் (பசு கொடுக்குற ஐந்து பொருட்கள்) – பால், தயிர், நெய், சிறுநீர் (கோமியம்), சாணம். ‘பஞ்ச கவ்யம்’னா சரி. ‘பஞ்ச கோமியம் அது தப்பு. கோமியம், அஞ்சுல ஒண்ணு…

Comments

comments

Leave a Comment

error: Content is protected !!