முருக பகவானின் அருளால் இந்த நாளும் இனி வருகின்ற எல்லா நாளும் நல்ல நாளாக அமையட்டும்…

Lord Murugan

1-8-2017 ஆகஸ்ட் செவ்வாய்
ஹேவிளம்பி ஆடி – 15

நட்சத்திரம் விசாகம், 31/07/2017, 10:18 AM முதல் 01/08/2017, 11:47 AM வரை (இ.மேல் அனுஷம்).

சூரிய.உ 05:54:20 AM, சூ.அ 06:36:03 PM

தக்ஷிணாயனம் – வளர்பிறை, நவமி 31/07/2017 10:18 AM முதல் 01/08/2017, 11:48 AM வரை

நட்சத்திர யோகம்: சித்தி. கரணம்1:பாலவம் 06:15 AM வரை, கரணம்2:கெளலவம் 11:48 AM வரை

சூலை: வடக்கு,வ.மேற்கு -12 நாழிகை

பரிகாரம்: பால்

சந்திராஷ்டமம்:
ரேவதி, பரணி

நல்ல நேரம்:
காலை: 06.54-07.54
மாலை: 03.54-04.54

கெளரி:
காலை: 1.30 – 2.30
மாலை: 7.30 – 8.30

பகல்:
இராகு: 3-4.30 (02.54-04.24)
குளி: 12-1.30 (11.54-01.24)
எம: 9-10.30 (08.54-10.24)

இரவு:
இராகு: 9-10.30 (09.36-11.06)
குளி: 6-7.30 (06.36-08.06)
எம: 1.30-3 (02.06-03.36)

Leave a Comment