சிவ பகவானின் அருளால் இந்த நாளும் இனி வருகின்ற எல்லா நாளும் நல்ல நாளாக அமையட்டும்…

17-7-2017 ஜூலை திங்கள்
ஹேவிளம்பி ஆனி – 32

நட்சத்திரம் அசுவினி, 17/07/2017, 12:13 AM முதல் 17/07/2017, 11:53 PM வரை (இ.மேல் பரணி).

சூரிய.உ 05:50:44 AM, சூ.அ 06:39:23 PM

தக்ஷிணாயனம் – தேய்பிறை, அஷ்டமி 16/07/2017 01:18 PM முதல் 17/07/2017, 12:58 PM வரை

நட்சத்திர யோகம்: விஷ்கம்பம். கரணம்1:பாலவம் 05:20 AM வரை, கரணம்2:கெளலவம் 12:58 PM வரை

சூலை: கிழக்கு, தெ.மேற்கு -8 நாழிகை

பரிகாரம்: தயிர்

சந்திராஷ்டமம்:
உத்திரம், அஸ்தம்

நல்ல நேரம்:
காலை: 06.20-06.50
மாலை: 04.50-05.50

கெளரி:
காலை: 9.30 – 10.30
மாலை: 7.30 – 8.30

பகல்:
இராகு: 7.30-9 (07.20-08.50)
குளி: 1.30-3 (01.20-02.50)
எம: 10.30-12 (10.20-11.50)

இரவு:
இராகு: 4.30-6 (05.09-06.39)
குளி: 7.30-9 (08.09-09.39)
எம: 3-4.30 (03.39-05.09)

Comments

comments

Leave a Comment

error: Content is protected !!