Sabarimalai

மஞ்சமாதா வரலாறு மற்றும் பூஜை முறை | Manjamatha

மஞ்சமாதா வரலாறு மற்றும் பூஜை முறை | Manjamatha

ஐயப்பன் கோவிலுக்கு இடதுபுறம் சுமார் முன்னூறு அடி தூரத்தில் மஞ்சமாதா என்கிற மாளிகைபுரத்து அம்மனின் கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோவிலை பற்றி பார்க்கலாம். Manjamatha history மஞ்சமாதா என்கிற… Read More

2 years ago