Lyrics

Sri Bhuvaneshwari Ashtakam lyrics in Tamil | ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டகம் பாடல் வரிகள்

Sri Bhuvaneshwari Ashtakam lyrics in Tamil

ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டகம் பாடல் வரிகள் (Sri Bhuvaneshwari ashtakam) இந்த பதிவில் உள்ளது… அன்னை புவனேஸ்வரியை வணங்கி அவரது அருளை பெறுவோமாக…

அஞ்ஜன கஞ்ஜன கஞ்ஜன மஞ்ஜூள லோசன லோகன பூர்ணதயே
குஞ்ஜர சர்ம குடும்பினி காஞ்சன நூபுர சோபித பாதயுதே
ஸஞ்சித பாப வினோசனி குஞ்சர வக்தர ஸூதேம்புஜ துல்யபதே
பாலய மாம் புவனேச்வரி பாலக மானத மாத்ருத பக்தஜனே

மத்த மஹாஸூர பந்தன தாஹக ந்ருத்த பதிப்ரிய
ரூபயுதேஸத்தவ மானவ மானஸ சிந்தித ஸூந்தர பாதயுகே ஸூபகே
த்வஸ்த கலாஸூர ஹஸ்த கசாகுச சோபினி மத்த மராள கதே
சங்கரி மே புவனேச்வரி ஸம்குரு ஸங்கத மானகளே விமலே

அம்புருஹாஸன ஸன்னுத வைபவ சாலினி சூலினி சைலஸூதே
தும்புரு நாரத கீதகுணே மணி மண்டித மண்டப மத்யகதே
அம்ப கதம்ப வனாவஸதேம்புஜ கோபி ரமா வினுதே வினதே
சாம்பவி மாம்புவனேச்வரி பாலய காலபயாத் தயயா ஸஹிதே

ஆஸூரசக்தி ஹரே மித பாஸூர பூஷண பாஸ்வர காயதரே
பூஸூர வைதிக மந்த்ர நுதே கரு தூப ஸூகந்தித சாரு கசே
தாருண ஸம்ஸ்ருத்தி மோஹ விதாரணி ஜனாபயதே வரதே
மாதருமே புவனேச்வரி தூரய துஷ்க்ருத மாசுமஹேச்வரி மே

ஸோம தரே கமனீய முகே நமனீய பதே ஸமநீதி தரே
ஸாமநுதே வர நாம யுதேமித பாமஹிதே ரிபு பீம குணே
தாமரஸோபம பாணி த்ருதோத்தம சாமர வீஜன லோல ஸூரே
மாமவ ஹே புவனேச்வரி காம வசங்கத மானஸ மங்க்ரிநதம்

காளி கபாலினி சூலினி சூலி மனோஹர காமினி சைலஸூதே
பாலித பக்த ஜனேளி விமோஹக தூளி தராம்புஜ சோபி பதே
வ்ரீடித மன்மத ஸூந்தரி சாலித சாமர சோபித பார்ச்வயுகே
தூளித வைரி பரிபாலய மாம் புவனேச்வரி லோப பதிம்

பஸ்மித மன்மத ஸங்கர விஸ்மய காரக ஸூஸ்மித சோபிமுகே
பல்லவ கோமளபங்கஜ தல்லஜ மாணித லேகல பாஷிணி மாம்
உத்தரஸத்வர தோஷிணி வாக்வர தேவகுரு ப்ரணதே
நூதன ஸாலபுரீ நிலயே புவனேச்வரீ பாலய தாஸ மிமம்

பக்தி யுதோத்ம புக்தி விதாயினி சக்தி தராத்மஜ சக்தியுதே
சுத்தியுதானக புத்தி விவர்த்தினி தேவ துனீதர பார்ச்வ கதே
சக்ர சமர்ச்சக சக்ர முகாமரவக்ர விரோதி வினோசனி தே
நாத மயாக்ருதி சோபித மே புவனேச்வரி பாது பதாப்ஜயுகம்

சிஷ்ட நதாகில விஷ்டப மாத்ரு வராஷ்டக ச்ருஷ்ட மதிர் மதிமான்
புஷ்ட தனோதிக ஹ்ருஷ்ட மதிர் மதிமான் ததுஷஷ்ட ஜனேஷ்ட கரோ விலஸேத்
த்ருஷ்ட தராந்தக கஷ்டத பாதவிச்ருஷ்ட பயஸ் ஸூசிதோ மனுஜோ
திஷ்ட விதிஷ்ட ஸூகோஷ்ட திசாஸூ பவேத் ப்ரதிதோ ஹிதஸ்ஸகலை:

 

ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாடல் வரிகள்

ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஸதி நாமாவளி

ஸ்ரீ பவானி அஷ்டகம் பாடல் வரிகள்

ஸ்ரீ பவானி புஜங்கம் பாடல் வரிகள்

Share
ஆன்மிகம்

Leave a Comment
Published by
ஆன்மிகம்
Tags: Lord Amman
 • Recent Posts

  தியானேஷ்வரா தியானேஷ்வரா பாடல் வரிகள் | Thiyaneswara thiyaneswara song lyrics in tamil

  தியானேஷ்வரா தியானேஷ்வரா பாடல் வரிகள் |  Thiyaneswara Dhyaneshwara Lyrics in tamil ஜோதி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் மென்மையான சிவபெருமான்… Read More

  3 days ago

  வைகாசி விசாகம் விரதமுறை மற்றும் பலன்கள் | Vaikasi Visakam Fasting Benefits

  Vaikasi Visakam Fasting Benefits வைகாசி விசாகம் (Vaikasi Visakam) விரதம் - முருகனை வழிபட்டால் துன்பங்கள் நீங்கும் வைகாசி… Read More

  4 weeks ago

  ஆதி சங்கரர் முழு வாழ்க்கை வரலாறு | Aadhi Sankarar History in Tamil

  ஆதிசங்கரர் பற்றிய முழு வாழ்க்கை வரலாறு | Aadhi Sankarar History in Tamil (சற்று நீண்ட பதிவு பொறுமையாக… Read More

  1 month ago

  இல்லாத ஒன்றிற்கு ஆசைப்பட்டால் – கருத்து கதைகள்

  இல்லாத ஒன்றிற்கு ஆசைப்பட்டால்.. பேராசைக்கு முன்னுரை அளித்தால் அதுவே பேரழிவுக்கு காரணமாகும். சிலருக்குத் தேவைக்கு அதிகமாகப் பணம் இருந்தும் மனக்… Read More

  1 month ago

  63 நாயன்மார்கள் சுருக்கமான வரலாறு | 63 Nayanmaargal Life story

  63 நாயன்மார்கள் வரலாறு சுருக்கம்... 63 Nayanmaargal Life story 1. திருநீலகண்ட நாயனார்: கூடா நட்பின் விளைவால், மனைவியை… Read More

  1 month ago

  நேர்மை கூட ஒரு போதை தான் | Honesty Moral Story

  நேர்மை கூட ஒரு போதை தான் ஒரு வியாபாரி தனக்கு பயணம் செய்ய ஒட்டகம் ஒன்று வாங்கி வர சந்தைக்குப்… Read More

  1 month ago