Deva Saranam Shree Sabhareesa

Deva Saranam song lyrics in English

Deva Saranam Shree Sabhareesa
Nadha Saranam Shree Bhoodhanadha
Pambaiyil Vaasan Ayya
Paapa Samhaaran Ayya (Deva Sharanam…)

Onnam Thiruppadi Kayakaname
Rendaam Thiruppadi Kayakaname
Moonam Thiruppadi Naalam Thiruppadi Anjaam Thiruppadi Kayakaname

Deva Saranam Shree Sabhareesa
Nadha Saranam Shree Bhoodhanadha
Pambaiyil Vaasan Ayya
Paapa Samhaaran Ayya

Aaraam Thiruppadi Kayakaname
Ezhaam Thiruppadi Kayakaname
Ettam Thiruppadi Onbadham Thiruppadi Patham Thiruppadi Kayakaname

Deva Sharanam Shree Sabhareesa
Nadha Saranam Shree Bhoodhanadha
Pambaiyil Vaasan Ayya
Paapa Samhaaran Ayya

Pathinonnam Thiruppadi Kayakaname
Pannirendaam Thiruppadi Kayakaname
Pathimoonam Thiruppadi Pathinaalam Thiruppadi Pathinanjaam Thiruppadi Kayakaname

Deva Sharanam Shree Sabhareesa
Nadha Saranam Shree Bhoodhanadha
Pambaiyil Vaasan Ayya
Paapa Samhaaran Ayya

Pathinaaram Thiruppadi Kayakaname
Pathinezham Thiruppadi Kayakaname
Sathya Thiruppadi Ponnin Thiruppadi Pathinettam Padiyai Kayakaname

Deva Sharanam Shree Sabhareesa
Nadha Saranam Shree Bhoodhanadha
Pambaiyil Vaasan Ayya
Paapa Samhaaran Ayya

Deva Sharanam Shree Sabhareesa
Nadha Saranam Shree Bhoodhanadha
Pambaiyil Vaasan Ayya
Paapa Samhaaran Ayya

Leave a Comment