Loka veeram mahapoojyam lyrics in English | ayyappan song lyrics in english

(Chorus: Sing together)

  1. Loka-veeram Mahaa Poojyam Sarva Rakshaakaram vibhum

Parvathi hridayaanandam Shaasthaaram pranamaamyaham

Swamiyae saranam Ayyappa!

Bhagavan saranam

  1. Vipra poojyam vishva vandyam

Vishnu shambhoh priyam sutham

Kshipra prasaada niratham

Shaasthaaram Pranamamyaham

Swamiyae saranam Ayyappa!

  1. Mattha maathanga gamanam

Kaaarunyam rutha pooritham

Sarva vighna haram devam

Shaasthaaram pranamaamyaham

Swamiyae saranam Ayyappa!

Ayyappan dharmasastha

  1. Asmath kuleswaram Devam

Asmath Shatru vinaashanam

Asmadhista pradaadaaram
Shaasthaaram Pranamaamyaham

Swamiyae saranam Ayyappa!

  1. Paandeysha vamsha tilagam

Keraleh Keli vigraham

Aarthadrana param devam

Shaastharam pranamamyaham

Swamiyae saranam Ayyappa!

  1. Pancharatnaakyam ye Thathyoh

Nithyam shudha Paden Naraha

Thasya prassanoh Bhagavaan

Shaastha vasadhi manase

Swamiyae Saranam ayyappa!

 

  1. Bhootha naatha sathaananda

Sarva bootha dayaapara

Raksha raksha maha baahoh

Shaastre thubhyam namo namah

Swamiyae Saranam ayyappa !

Harivarasanam lyrics in English

Leave a Comment