நவகிரக மந்திரங்கள் | Navagraha mantra tamil

இந்த பதிவில் அனைத்து நவகிரகங்களின் துதிகளும், நவகிரகங்களின் போற்றிகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது…  நவகிரகங்களின் தாக்கம் இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த மந்திரங்கள் அதனை சற்று தளர்த்தி நம்மை காக்கும்…

சூரியன் பகவான்:

ஜபா குஸூம ஸங்காசம்
காச்யபேயம் மஹாத்யுதிம்!
தமோரிம் ஸ்ர்வ பாபக்னம்
ப்ரணதோ (அ) ஸ்மி திவாகரம் !!

தமிழாக்கம்

சீலமாய் வாழசீர் அருள்புரியும்
ஞாலம் புகழும் ஞாயிரே போற்றி
சூரியா போற்றி சுந்தரா போற்றி
வீரியா போற்றி வினைகள் களைவாய் போற்றி !

Suriya bagavan

தொண்டு: ஞாயிறன்று நன்கொடையாக கோதுமை, அல்லது சர்க்கரை மிட்டாய் கொடுக்க வேண்டும்.
நோன்பு நாள்: ஞாயிறு.
பூஜை: ருத்ர அபிஷேக பூஜை.
ருத்ராட்சம்: ஏகமுகி (ஒரு முகம்) அல்லது 12 முக ருத்ராட்சம் அணிய வேண்டும்.

சூர்ய காயத்ரி மந்திரம்

பாஸ்கராய வித்மஹே மஹத்யுதிகராய தீமஹி|
தந்நோ ஆதித்ய: ப்ரசோதயாத்||

 

சந்திரன் பகவான்:

ததி சங்க துஷாராபம்
ஷீரோதார்ணவஸம்பவம்!
நமாமி சசினம் ஸோமம்
சம்போர் மகுடபூஷணம்!!

தமிழாக்கம்

எங்கள் குறைகளெல்லாம் தீர்க்கும்
திங்களே போற்றி திருவருள் தருவாய்
சந்திரா போற்றி சத்குரு போற்றி
சங்கடம் தீர்ப்பாய் சதுரா போற்றி !

தொண்டு: திங்களன்று நன்கொடையாக மாட்டுப்பால் அல்லது அரிசி கொடுக்க வேண்டும்.
நோன்பு நாள்: திங்கள்.
பூஜை: தேவி பூஜை.
ருத்ராட்சம்: 2 முக ருத்ராட்சம் அணிய வேண்டும்.

சந்திர காயத்ரி மந்திரம்

பத்மத்வஜாய வித்மஹே ஹேமரூபாய தீமஹி|
தந்நோ ஸோம: ப்ரசோதயாத்||

செவ்வாய் பகவான்:

தரணீ கர்ப்ப ஸம்பூதம்
வித்யுத்காந்தி ஸப்ரபம் !
குமாரம் சக்தி ஹஸ்தம் ச
மங்களம் ப்ரணமாம் யஹம்!!

தமிழாக்கம்

சிறப்பநுமணியே செவ்வாய் தேவே
குறைவிலா தருள்வாய் குணமுடன் வாழ
மங்கள செவ்வாய் மலரடி போற்றி
அங்காரகனே அவதிகள் நீக்குக !

தொண்டு: செவ்வாய்க்கிழமை நன்கொடையாக சிவப்பு பயறு கொடுக்கவேண்டும்.
நோன்பு நாள்: செவ்வாய்.
பூஜை: முருகன் பூஜை அல்லது ருத்ர அபிஷேக பூஜை.
ருத்ராட்சம்: 3 முக ருத்ராட்சம் அணியவேண்டும்.

அங்காரக காயத்ரி மந்திரம்

வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி|
தந்நோ பௌம: ப்ரசோதயாத்||

புதன் பகவான்:

ப்ரியங்கு கலிகா ச்யாம்
ருபேணா ப்ரதிமம் புதம்!
ஸௌம்யம் ஸௌம்ய குணோபேதம்
தம் புதம் ப்ரணமாம் யஹம்!!

தமிழாக்கம்

இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்குக
புத பகவானே பொன்னடி போற்றி
பகந்தந் தருள்  வாய் பண்ணொளியானே
உதவியே யருளும் உத்தமா போற்றி !

தொண்டு: புதனன்று நன்கொடையாக உளுத்தம் பருப்பு கொடுக்கவேண்டும்.
நோன்பு நாள்: புதன்.
பூஜை: விஷ்ணு பூஜை.
ருத்ராட்சம்: 10 முக ருத்ராட்சம் அணியவேண்டும்.

புதன் காயத்ரி மந்திரம்

கஜத்வஜாய வித்மஹே சுக ஹஸ்தாய தீமஹி|
தந்நோ புத: ப்ரசோதயாத்||

 

குரு பகவான்:

தேவானாம் ச ரிஷஷீணாம் ச
குரும் காஞ்சன ஸந்நிபம்!
புத்தி பூதம் த்ரிலோகேசம்
தம் நமமாமி ப்ருஹஸ்பதிம்!!

தமிழாக்கம்

குணமிகு வியாழ குருபகவானே
மணமுடன் வாழ மகிழ்வுடன் அருள்வாய்
ப்ரகஸ்பதி வியாழப்பர குருநேசா
க்ரஹதோஷமின்றி கடாஷீத் தருள்வாய் !

 

தொண்டு: வியாழனன்று நன்கொடையாக குங்குமப்பூ அல்லது மஞ்சள் அல்லது சர்க்கரை கொடுக்கவேண்டும்.
நோன்பு நாள்: வியாழன்.
பூஜை: ருத்ர அபிஷேகம்.
ருத்ராட்சம்: 5 முக ருத்ராட்சம் அணியவேண்டும்.

குரு காயத்ரி மந்திரம்

வருஷபத்வஜாய வித்மஹே க்ருணி ஹஸ்தாய தீமஹி|
தந்நோ குரு: ப்ரசோதயாத்|

 

சுக்கிரன் பகவான்:

ஹிமகுந்த ம்ருணாளாபம்
தைத்யானாம் பரமம் குரும்!
ஸர்வாசாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம்
பார்கவம் ப்ரணமாம் யஹம்!!

தமிழாக்கம்

சுக்கிர மூர்த்தி சுபமிக ஈவாய்
வக்கிரமின்றி வரமிகத் தருள்வாய்
வெள்ளிச் சுக்ர வித்தக வேந்தே
அள்ளிக்கொடுப்பாய் அடியார்க்கு அருளே !

 

தொண்டு: துணி அல்லது வெள்ளிக்கிழமை ஒரு பெண்ணிடம் வெண்ணை அல்லது தயிர் நன்கொடை கொடுக்கவேண்டும்.
நோன்பு நாள்: வெள்ளிக்கிழமை.
பூஜை: தேவி பூஜை.
ருத்ராட்சம்: 9 முக ருத்ராட்சம் அணியவேண்டும்.

சுக்கிர காயத்ரி மந்திரம்

அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநு: ஷஸ்தாய தீமஹி|
தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்||

 

சனி பகவான்:

நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம்
ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்!
ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம்
தம் நமாமி சனைச்சரம்!!

தமிழாக்கம்

சங்கடம் தீர்ப்பாய் சனிபகவானே
மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய்
சச்சரவின்றி சாகா நெறியில்
இச்செகம் வாழ இன்னருள் தா !

 

தொண்டு: சனிக்கிழமையன்று நன்கொடையாக ஒரு எருமை அல்லது எள் விதைகள் கொடுக்கவேண்டும்.
நோன்பு நாள்: சனிக்கிழமை.
பூஜை: அனுமான் பூஜை.
ருத்ராட்சம்: 14 முக ருத்ராட்சம் அணியவேண்டும்.

சனி பகவான் காயத்ரி மந்திரம்

காகத்வஜாய வித்மஹே கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி|
தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்||

 

ராகு பகவான்:

அர்த்தகாயம் மஹாவீர்யம்
சந்தராதித்ய விமர்தனம்!
ஸிம்ஹிகா கர்ப்ப ஸம்பூதம்
தம் ராஹீம் ப்ரணமாம் யஹம்!!

தமிழாக்கம்

அரவெனும் ராகு ஐயனே போற்றி
கரவாதருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி
ஆக அருள்புரி அனைத்திலும் வெற்றி
ராகு கனியே ரம்மியா போற்றி !

தொண்டு: சனிக்கிழமை ன்று நன்கொடையாக உளுத்தம் பருப்பு அல்லது தேங்காய் கொடுக்கவேண்டும்.
நோன்பு நாள்: சனிக்கிழமை.
பூஜை: பைரவர் அல்லது சிவன் அல்லது சாண்டி பூஜை.
ருத்ராட்சம்: 8 முக ருத்ராட்சம் அணியவேண்டும்.

 

ராகு காயத்ரி மந்திரம்

நகத்வஜாய வித்மஹே பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி|
தந்நோ ராஹு: ப்ரசோதயாத்||

 

கேது பகவான்:

பலாச புஸ்பஸ்ஙகாசம்
தாராகாக்ரஹ மஸ்தகம்!
ரௌத்ரம் ரௌத்ராத்மகம் கோரம்
தம் கேதும் ப்ரணமாம் யஹம்!!

தமிழாக்கம்

கேது தேவே கீர்த்தித்திருவே
பாதம் போற்றி பாவங்கள் தீர்ப்பாய்
வாதம் வம்பு வழக்குகள் இன்றி
கேதுத் தேவே கேண்மையாய் ரக்ஷி !

தொண்டு: வியாழனன்று நன்கொடையாக கருப்பு மாடு அல்லது கருப்பு கடுகு கொடுக்கவேண்டும்.
நோன்பு நாள்: வியாழக்கிழமை.
பூஜை: கணேச பூஜை.
ருத்ராட்சம்: 9 முக ருத்ராட்சம் அணியவேண்டும்.

கேது காயத்ரி மந்திரம்

அச்வத்வஜாய வித்மஹே சூல ஹஸ்தாய தீமஹி|
தந்நோ கேது: ப்ரசோதயாத்

நவகிரக 108 போற்றி

பொன், பொருள், புகழ் தரும் லலிதா சகஸ்ரநாமம்

12 இராசிகளுக்கும் லால் கிதாப் பரிகாரங்கள்

Leave a Comment