பித்ருக்களின் சாபம் நீக்கும் இந்திரா ஏகாதசி விரதம்:

Indira Ekadashi 2020 is on September 13, Sunday

indira-ekadashi

ஐப்பசி மாதத் தேய்பிறையில் வரும் ஏகாதசி இந்திரா ஏகாதசி எனப்படும். பித்ருக்களின் சாபத்தை நீக்கும் சக்தி இந்திரா ஏகாதசி விரதத்திற்கு உள்ளது.

கிருத யுகத்தில் வெளிப்பட்ட ஓர் ஏகாதசியின் மகிமையை பார்ப்போம்.

மாஹிஷ்மதி நாட்டு மன்னர் இந்திரசேனனின் அரண்மனைக்கு நாரதர் வந்தார். “மன்னா, நான் இப்போது எமலோகத்தில் இருந்து வருகிறேன். அங்கே உன் தந்தை நரகத்தில் கிடந்து, துயரங்களை எல்லாம் அனுபவித்து வருகிறார். `என் மகனிடம் சொல்லி ஏகாதசி விரதம் இருக்கச் சொல்லுங்கள். என்னைக் கரையேற்றச் செய்யுங்கள்” என்று என்னிடம் சொன்னார். அதற்காகத்தான் நான் வந்தேன். ஐப்பசி மாதத் தேய்பிறையில் வரும் ஏகாதசி இந்திரா ஏகாதசி எனப்படும். நீ அந்த ஏகாதசி அன்று விரதம் இருந்து வழிபாடு செய். உன் தந்தைக்கு நரகத்தில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் என்றார்.

திரிலோக சஞ்சாரியான நாரதரே வழிகாட்டி இருக்கிறார் என்றால், மன்னர் மறுப்பாரா? இந்திரா ஏகாதசி விரதத்தைக் கடைப்பிடித்து, தந்தைக்கு சிரார்த்தம் செய்தார். அவருடைய தந்தையும் நரகத்தில் இருந்து விடுதலை அடைந்து மகனை ஆசீர்வதித்தார். பித்ருக்களின் சாபத்தை நீக்கும் ஏகாதசி இந்த இந்திரா ஏகாதசி.

Indira Ekadasi Dates in coming years

Indira Ekadasi Dates in 2017 Saturday, 16th of September

Indira Ekadasi Dates in 2018 Friday, 5th of October

Indira Ekadasi Dates in 2019 Wednesday, 25th of September

Indira Ekadasi Dates in 2020 Sunday, 13th of September

Indira Ekadasi Dates in 2021 Saturday, 2nd of October

Indira Ekadasi Dates in 2022 Wednesday, 21st of September

Indira Ekadasi Dates in 2023 Tuesday, 10th of October

Indira Ekadasi Dates in 2024 Saturday, 28th of September

Indira Ekadasi:

Full process of observing the Indira Ekadasi.

This Ekadasi occurs during the dark fortnight of the month of Ashwin.
2. On the Dashami tithi, the day before Ekadasi, rise early in the morning, take bath, and then do some service for God with full faith.
3. At noon, bathe again in running water and then offer oblations to your forefathers with faith and devotion.
4. Be sure not to eat more than once on this day and at night sleep on the floor.
5. “When you awaken on Ekadasii morning, cleanse your mouth and teeth thoroughly and then with deep devotion for the Lord take this sacred vow: ‘Today I shall fast completely and give up all kinds of sense enjoyment. Oh lotus-eyed Supreme Personality of Godhead, Oh infallible one, please give me shelter at Your lotus feet.”
6. At noon, stand before the sacred form of the Sri Shaligram Shila and worship Him faithfully, following all the rules and regulations; then offer oblations of ghee into the sacred fire, and tarpana directed to help your forefathers.
7. Next, feed qualified Brahmins (obviously non-grain prasadams) and offer them some charity according to your means.

8. Now take the food pindas you offered to your forefathers, smell it, and then offer it to a cow. Next, worship Lord Hrishikesha with incense and flowers, and finally, remain awake all night near the Deity of Lord Sri Keshava.9. “Early in the morning of the next day, Dvadasi tithi, worship Sri Hari with great devotion and invite Brahmin devotees to a sumptuous feast.

10. Then feed your relatives, and finally take your meal in silence.

Leave a Comment