குறை ஒன்றும் இல்லை பாடல் வரிகள் Kurai ondrum illai song lyrics tamil…

இது ஒரு அழகிய மற்றும் மிக மிக அமைதியான ஒரு பாடல்…. இந்த பாடலை நாம் பாடும் போதும் கேட்கும் போதும் நம் மனதில் உள்ள கவலைகள் அனைத்தும் மறையும்…..

குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா
குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா
குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா

கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா
கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு
குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா

சரணம் 1

வேண்டியதை தந்திட வெங்கடேசன் நின்றிருக்க
வேண்டியது வேறில்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா

சரணம் 2

திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா
திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா
உன்னை மறை ஓதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார்
உன்னை மறை ஓதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார்
என்றாலும் குறை ஒன்றும் எனக்கில்லை கண்ணா

சரணம் 3

குன்றின் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா…

குன்றின் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா

குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா
குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா

Lord Krishna

சரணம் 4

கல்லினார்க்கு இறங்கி கல்லிலே இறங்கி
நிலையாக கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா
நிலையாக கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா
குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா

சரணம் – 5

யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன் மார்பில்
யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன் மார்பில்
ஏதும் தர நிற்கும் கருணை கடல் அன்னை
என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு
என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு
குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா…..

கிருஷ்ணரை எப்படி எளிமையாக வீட்டிலேயே முறையாக வழிபாடு செய்வது?

கிருஷ்ண ஜெயந்தி

கிருஷ்ண ஜெயந்தி எதற்காக கொண்டாடுகிறோம்

புல்லாங்குழல் கொடுத்த பாடல் வரிகள்

கிருஷ்ணா நீ பேகனே பாரோ

கிருஷ்ண அவதாரம் வரலாறு

கிருஷ்ணன் 108 போற்றி

குறை ஒன்றும் இல்லை பாடல் காணொளி

Kurai ondrum illai song lyrics english

Pallavi (Sivaranjini)

kurai ondrum illai marai moorthi kanna
kurai ondrum illai kanna……
kurai ondrum illai govindaa..

Anupallavi (Sivaranjini) 
kannukkuth theriyamal nirkindrai kanna
kannukkuth theriyamal nindralum yenakku
kurai ondrum illai marai moorthi kanna

Charanam 1 (Sivaranjini)

vendiyadhai thandhida venkatesan nindrukka
vediyadhu verillai marai moorthi kanna
mani vanna malai yappa govindaa govindaa
govindaa govindaa………..,

Charanam 2 (Kaapi)

thirai yindri nirkindrai kanna…kanna
thirai yindri nirkindrai kanna unnai
marai vodhum nyaniyar mattumey kaanbar yendralum
kurai ondrum yenakkillai kanna yendralum
kurai ondrum yenakillai kanna
kundrinmel kallagi nirkindra varadha
kurai ondrum illai marai moorthy kanna (mani vanna)

Charanam 3 (Sindhubhairavi)

Kallinarkku irangi kalliley irangi silaiyaga
koyilil nirkindrai kesava
kurai ondrum illai marai moorthi kanna
yarum marukkadha malai yappa
yarum marukkadha malai yappa yen vazhvil
yedhum thara nirkkum karunai kadalannai
yendrum irundhida yedhu kurai yenakku
ondrum kurai illai marai moorthy kanna
ondrum kurai illai marai moorthy kanna
mani vanna , malai yappa govindaa govindaa

 

4 Comments

 • 4th charanam. Correction.
  Kallinarkku irangi, the word should have been to mean ” arula ” in Tamil , the letter ” ra” needs correction.
  The second one meaning ” getting into ” is okay.

  You have to be very alert in writing when it is for wide readership

 • TAMIL VERSION
  Charanam 4, first line., first word it should be ” kalinalkku” spelt in Tamil correctly for meaning kali yuga, as you have done rightly in English version.
  The Lord in Thirumala is said to have manifested there as as stone idol to bless humanity in Kaliyuga, hence He is praised as ” Kaliyuga varadha”

  Secondly.
  Again in the first word , ” irangi ” in Tamil should be rightly amended to mean ” arula”, I mean, to bless. The right letter for ” ra ” to be inserted

  You are requested to be very careful in writing the matter., as it has to give the right meaning

Leave a Comment