அறம் என்பதன் அற்புத பொருளை பற்றி நாம் அனைவரும் இங்கு காணலாம்…

எது அறம்?

 • அன்பாய் இருப்பது அறம்
 • இனிமையாய்ப் பேசுவது அறம்
 • கடுஞ்சொற்களைத் தவிர்ப்பது அறம்
 • நல்லதையே நாடுவது அறம்
 • மனதில் குற்றமற்று இருப்பது அறம்
 • பொய்யைத் தவிர்ப்பது அறம்
 • சினத்தைத் தவிர்ப்பது அறம்
 • பொறாமை உணர்ச்சியைத் தவிர்ப்பது அறம்
 • பிறருக்குக் கெடுதல் செய்யாமை அறம்
 • பிறருடன் பகிர்ந்து உண்பது அறம்
 • பிற உயிர்களைக் கொல்லாமை அறம்
 • தீமையில்லாத வழியில் பொருளீட்டுவது அறம்
 • இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடுவது அறம்
 • அறநூல்களைக் கற்று அடக்கமுடன் இருப்பது அறம்
 • தூய துறவியரைப் பேணுவது அறம்
 • மானத்துடன் வாழ்வது அறம்
 • உயிருக்கு ஊக்கம் தருவது அறம்
 • அருள் வழியில் ஆண்டவனை உணர்த்துவது அறம்

Leave a Comment