மூன்று கால் சித்தர் பிருங்கிரிஷி | Bhringi rishi Siddhar story Tamil

உலகிலேயே மூன்று கால்களை உடைய முனிவர் என்று போற்றப்படும் சிறப்பு வாய்ந்த பிருங்கிரிஷி சிவபெருமானை தவிர பிற தெய்வத்தை வழிபடக்கூடாது என்கிற கொள்கை கொண்டவர்.

இவர் நாள்தோறும் சிவனை மட்டும் வழிபட்டு வந்தார். அருகில் உள்ள அம்பாளை கண்ணெடுத்தும் பார்ப்பதில்லை. இதைக்கண்ட சக்தி சிவனிடம் முறையிட்டாள்.

நாம் ஒரே உருவமாய் நிற்போம் என்று கூறி அம்மையப்பனாய் நின்றனர். அன்று பூஜைக்கு வந்த பிருங்கிரிஷி அம்மையும் அப்பனும் ஓர்உருவாய் இருப்பதைக் கண்டு யோசித்து பின்னர் வண்டு உரு எடுத்து அம்மையப்பரின் தொப்புள் வழியே துளையிட்டு சிவனை மட்டும் வலம் வந்தார்.

இதைகண்ட சினம் உற்ற அம்மை பிருங்கியின் உடற்பாகத்தில் உள்ள தனது கூறாகிய சக்தியை நீக்கினாள். அதனால் வலிமை இழந்த பிருங்கி தடுமாறினார். உடனே சிவ பெருமான் வலிமையுள்ள மூன்றாவது கால் ஒன்றை கொடுத்து அருளினார் .

 

Bhringi Rishi

அருளியதோடு முனிவரே சக்தியில்லையேல் சிவன் இல்லை என்பதை உணர்ந்திர்ப்பாய். சிவசக்தி வழிபாடே சிறந்தது என்பதை புரிந்து கொள் என்றார்.

பிரிங்கியும் அப்பனே. என்னை அறியாது நான் செய்த இத்தவறுகளை மன்னித்தருள்வாய் என்றும் பராசக்தியிடம் மன்னிப்பும் கோரினார்.
அறியாமற்செய்த தவறை மன்னித்தேன் என அன்னையும் அருள் கூறினார்.

(திருச்சி மாவட்டம் திருவானைக்காவல்
ஜம்புகேஸ்வரர் கோவிலில் சிவலிங்க சன்னதிக்கு இடது புறம் அமைந்துள்ள வெளிப்பிரகாரத் தூண்களில் இந்த சிற்பம் உள்ளது)

 

Maharishi Bhrigu was one of the seven great sages, one of the Saptarshis in ancient India, one of many Prajapatis (the facilitators of Creation) created by Brahma (The God of Creation) , the first compiler of predictive astrology, and also the author of Bhrigu Samhita, the astrological (Jyotish) classic written during the Vedic period, Treta yuga, most probably around 3000 BC

Bhrigu is a ManasaPutra (wish-born-son) of Lord Brahma, who simply wished him into existence, to assist in the process of creation, for this reason he is also considered one of the Prajapatis.

He is married to Khyati, the daughter of Daksha. He has two sons by her, named Dhata and Vidhata His daughter Shri, was married Lord Vishnu (Narayana). Thus in some traditions, Laxmi, the consort of Lord Vishnu is said to be his daughter.

He had one more son, who is better known than Bhrigu himself – Shukra. The sage Chyavana is also said to be his son. Sage Bhrigu finds mention in the Vayu Purana, where he shown present during the great Yagna of Daksha Prajapati (his father-in-law)

Bhrigu clan
The Bhrigus, also known as Bhargavas, are a clan of sages descending from the ancient fire-priest Bhrigu.

They instituted the ritual of offering the juice of the Soma plant to the old deities. Some of them were also warriors in addition to being priests. The Bhrigus are intimately linked with the composition of the Atharva-Veda.

The prominent personalities (pravara) mentioned in the puranas of this clan include: Bhargava, Chyavana, Aaplavaana, Aurava, Jamadagnya (Son of Jamadagni, Parusharama).

The illustrious Bhrigu was born from Brahman. The learned Sukra is Bhrigu’s son. The planet Sukra (Planet Venus) is named after him. He became the spiritual guide of both the Daityas (enemies of Gods) and the Devas (Gods). Bhrigu begot another excellent son. This was Chyavana. Arushi, the daughter of Manu, became the wife of Chyavana. And, on her was begotten Aurva of great reputation. Aurva begot Richika. And Richika begot Jamadagni.

Bhrigu Samhita
Bhrigu is credited as the father of Hindu astrology and the first astrological treatise Bhrigu Samhita is attributed to his authorship. This treatise is said to contain over 5 million horoscopes, in which he wrote down the fate of every being in the universe. According to popular tradition, only about a hundredth of these horoscopes have survived to this age.The Bhrigu Samhita is an astrological (jyotish) classic attributed to Maharishi Bhrigu during the Vedic period, although the available evidence suggests that it was compiled over a period of time by the various sishyas (students in the lineage) of Maharishi Bhrigu.

Maharishi Bhrigu was the first compiler of predictive astrology. He compiled about 500,000 horoscopes and recorded the life details and events of various persons. This formed a database for further research and study. This study culminated in the birth of the science (shastra) of determining the quality of time (Hora) and is the Brihat Parasara Hora Shastra. These Horoscopes were based upon the planetary positions of the Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Rahu (North Node of the Moon) and Ketu (South Node of the Moon). After that, Maharishi Bhrigu gave his predictions on different types of horoscopes compiled by him with the help of Lord Ganesha in a brief and concise manner. The total permutations/ possible horoscope charts that can be drawn with this is about 45 million.

During foreign invasions of India by Muslim warriors from the north west in the 12th and 13th centuries, the brahmin community became dispersed all over India. The invaders captured these prime assets of the brahmins. Some parts of the ‘Bhrigu Samhita’ were taken away by them. The most unfortunate and destructive event was the destruction of the Nalanda university library where several thousands of the horoscopes compiled by Maharashi Bhrigu had been stored. Only a small percentage of the original horoscopes of Bhrigu Samhita remained with the brahmin community which are now scattered throughout various parts of India

Test of the divine Trinity
In a popular legend involving sage Bhrigu, once he participated in a debate concerning who among the Trimurti (Divine trinity: Brahma, Vishnu and Shiva) is greater and worthy of receiving fruits of a yagna. On the suggestion of celestial sage, Narada, Bhrigu, the sage who had an extra eye in the sole of his foot, first visited Brahma and Shiva, both of whom, when they learned of his quest, sought to impress him with their power.

However when he reached Vaikunta, the abode of Vishnu, he saw that the god was fast asleep. Brighu called to him many times, but could not wake him up. Angered, he kicked the God on his chest. This woke Vishnu up, and immediately he started pressing the sage’s feet, asking him if he had hurt his feet in kicking his hard chest. In the process, Vishnu also destroyed the third eye that Bhrigu had on his foot, which signifies his false ego [7]. Upon seeing the humility of the God, Bhrigu learned the answer that he had been seeking for so long.

According to Hindu mythology, Parangi (the wanderer) was an ancient sage (rishi), and a great devotee of Shiva,the Hindu God of destruction and rejuvenation. The legend states that he had Two legs. According to mythology, all the rishis once paid homage to both Shiva and Parvati, the second consort of Shiva, but Parangi would not worship Parvati and dedicated himself solely to Shiva. Enraged, Parvati reduced Parangi to a skeleton. In this form he was not able to stand and so Shiva provided him with a third leg. Bhringi remained undaunted, and continued to worship only Shiva. To force him to worship Parvati as well, Shiva transformed himself into his androgynous form of Ardhanarishvara, in which state he was combined with his consort Parvati. Parangi remained undeterred. Transformed himself in a bee, he bored his way through the male part of androgynous Shiva and continued his worship. He generally appears beside Shiva during his cosmic dance of tandava…

Leave a Comment