ராமரின் மந்திரங்கள்| Ramarin Manthirangal ஸ்ரீ ராமர் காயத்ரி

ராமரின் மந்திரங்கள்:

ஸ்ரீ ராமா என சொன்னாலே வாழ்க்கை வளம் பெற்று செல்வ செழிப்பு உண்டாகும். இவ்வளவு ஏன், இராமாயணத்தை முழுமையாக படிக்காமல் போனாலும், ராம் என்ற இரண்டெழுத்து மந்திரத்தை உச்சரித்தாலே ஆணவம், காமம், பேராசை ஆகியவை எல்லாம் அழிந்து அன்பும், அறிவும் பெருகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராமரின் மிக சக்தி வாய்ந்த மந்திரம்:
ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்திராய வேதசே ரகுநந்தாய நாதாய சீதாய பதயே நமஹ

பொருள்:
இந்த மந்திரம் ஸ்ரீ ராமனின் பல்வேறு பெயர்களை பிரதிபலிக்கின்றது. ராமனை புகழும் இந்த மந்திரம் மிக மங்களகரமாந்து. தாய் சீதா தேவியின் கணவனான் ராமனின் பெயர் சொன்னாலே இன்பத்தை வாரி வழங்குவார்.

வெற்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும் மந்திரம்:
ஓம் க்லீம் நமோ பகவதயே ராமசந்திராய சகலஜன வஸ்யகராய ஸ்வாஹா

பொருள்:
பீஜ ஒலியால் ஆன இந்த மந்திரம் சொல்ல சொல்ல, காந்தத்தைப் போல நமக்கு வெற்றியும், மகிழ்ச்சியும் தேடி வரும். இதை சொல்லி வர உலக அமைதி உண்டாகும்.
ஸ்ரீ ராம மூல மந்திரம்
மிக எளிய ஆனால் சக்தி வாய்ந்த மந்திரம்:
“ஸ்ரீ ராம ஜெயம்”
இதன் பொருள் அனைவரும் அறிந்ததே, ராமருக்கே வெற்றி. நாம் ராமனை வேண்டி இந்த மந்திரத்தை சொன்னால் அமைதி, நம்பிக்கை, வெற்றி கிடைக்கும்.
இந்த மந்திரத்தை “ஓம் ஸ்ரீ ராமாய நமஹ: ” என்றும் கூறுவதுண்டு.
கோதண்ட ராம மந்திரம்
ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் கோதண்ட ராமா
பொருள்:
கோதண்டம் என்றால் வில் என்று பொருள். வில்லை ஏந்திய ராமனின் பெயரை உடைய இந்த மந்திரத்தை சொல்லி வர நம்மிடம் இருக்கும் தீய எண்ணங்களை அழிக்கும். வெற்றிக்குரிய மந்திரம்.ராம தாரக மந்திரம்
ஸ்ரீ ராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம்
ஸ்ரீ ராமர் காயத்ரி
ஓம் தசரதாய வித்மஹே
சீதா வல்லபாய தீமஹி
தந்நோ ராம: ப்ரசோதயாத்
ராம தியான மந்திரம்
ஓம் ஆபதாம்பஹர்தாரம் தாதாராம் சர்வசம்பதாம்
லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் புயோ புயோ நமாம்யஹம்